Dipl. -Übers. Magdalena Paulus
allgemein ermächtigte Übersetzerin für die polnische und italienische Sprache


Kilka słów po polsku

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i włoskiego.

Tłumaczę dokumenty (akty chrztu, akty adopcji, akty urodzenia, akty zgonu, dyplomy, dowody tożsamości, odpisy z ksiąg rodzinnych, pełnomocnictwa, prawa jazdy, świadectwa, testamenty, umowy handlowe, wyciągi z rejestrów, wyroki i orzeczenia sądowe, zaświadczenia itp.), dokumenty prawnicze (akty notarialne, wyroki, zarządzenia, zaświadczenia urzędowe i inne), faktury, oferty handlowe, strony internetowe, teksty reklamowe, korespondencje firm oraz wiele innych tekstów z różnych dziedzin.

Według Państwa potrzeb wszystkie dokumenty mogą zostać uwierzytelnione.

Wykonuję również tłumaczenia ustne oraz udzielam lekcji języka niemieckiego i polskiego.

Zapraszam do skorzystania z moich usług!

Moje kompetencje:

- studia germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim

- studia na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy) na wydziale lingwistyki stosowanej i kulturoznastwa (FASK Germersheim)

- tłumacz przysięgły języka niemieckiego i włoskiego (zaprzysiężenie przy sądzie w Marburgu i Saarbrücken / Landgericht Marburg / Landgericht Saarbrücken)

- praca w zawodzie tłumacza od 2007 roku.


Proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą mailową lub telefoniczną.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 13.30 -18.00